Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

2 compartment wardrobe for sale (gỗ dổi, quế)

Type: Wardrobe
Type of wood: solid wood (In Vnese: gỗ dổi, quế)
Description: There are 2 compartments
Dimension: 2m x 1,2m
Price: 3,5 mil
Pls contact: Ms Hong 0904 832 831/honglebds18@gmail.com
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét