Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

3 compartment wardrobe for sale (gỗ hồng tùng)

Type: Wardrobe
Type of wood: solid wood (In Vnese: gỗ hồng tùng)
Description: There are 3 compartments
Dimension: 2m x 1,54m
Price: 7,2 mil
Pls contact: Ms Hong 0904 832 831/honglebds18@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét