Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

5 compartment wardrobe for sale (gỗ gội)

Type: Wardrobe
Type of wood: solid wood (In Vnese: gỗ gội)
Description: There are 5 compartments
Dimension: 2,1m x 2,5m
Price: 10,7 mil
Pls contact: Ms Hong 0904 832 831/honglebds18@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét